Katholieken en de samenleving

Diaconie

De voedselbank

Het principe van de voedselbank is verspilling tegen te gaan en een betere verdeling te maken. Dit betekent dat zo weinig mogelijk voedsel wordt weggegooid en niemand in Nederland te kort komt. Voedsel wordt gratis ingezameld en verstrekt aan mensen die onder de armoedegrens leven. Er zijn zesduizend vrijwilligers die meewerken om dagelijks de pakketten bij de gebruikers te krijgen. In tegenstelling tot wat we zouden mogen verwachten zijn het aantal voedselbanken en het aantal klanten dat er gebruik van maakt gestegen. Wekelijks eten ca. twintigduizend gezinnen, ruim vijftigduizend mensen in Nederland van het voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Om in aanmerking te komen moet iemand aan bepaalde richtlijnen rondom inkomsten voldoen. Omdat de voedselbank inziet dat alleen het verstrekken van een pakket geen structurele oplossing is, wordt iemand daarnaast altijd gekoppeld aan een professionele hulpverlener. Het voedselpakket is dus altijd gekoppeld aan tijdelijke noodhulp.

Ga terug naar Diaconie