Katholieken en de samenleving

Diaconie

De Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor mensen in nood. Er wordt ingezet op een structurele verbetering van de situatie ongeacht achtergrond, geloof of oorzaak. Men richt zich met name op de lokale nood: middenin en vanuit de gemeenschap. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 132 landen en met bijna een miljoen leden.

Geschiedenis

In 1833 wordt door Frédéric Ozanam en vier vrienden de Conference de Charité opgericht; het fundament van wat later de Vincentiusvereniging zou worden. Zij hebben toen niet kunnen vermoeden wat de impact zou worden van hun plan. De jonge Parijse studenten vonden dat praten alleen niet genoeg was om de problemen in de wereld op te lossen. Zij wilden het evangelie van de naastenliefde in de praktijk brengen. Dit initiatief maakte meer mensen enthousiast en al snel kon de hulp breed worden ingezet. Dit was geen congregatie van religieuzen; juist leken konden hier hun steentje bijdragen. Binnen tien jaar was er een Vincentiusvereniging in Italië, Portugal, België, Ierland, Spanje en Duitsland. In Nederland startte de Vincentiusvereniging in 1846 in navolging van bijna alle Europese landen.

Ga terug naar Diaconie