Katholieken en de samenleving

Katholieke Sociale Leer

De sociale encyclieken

De katholiek sociale leer wordt vervaardigd door het centrale leergezag (de paus en zijn bestuursorgaan in het Vaticaan, de curie). Veelal zijn dit rondzendbrieven (encyclieken) die stuk voor stuk ingaan op de sociale vraagstukken en dilemma’s van hun tijd. Het symbolisch startpunt is de encycliek Rerum novarum van Leo XIII. In aansluiting op Rerum novarum zijn verschillende andere bepalende en gezaghebbende documenten vanuit Rome verschenen (zie ook: ‘Lees meer’). Dit heeft geleid tot een onofficieel ‘corpus’ (‘lichaam’): een verzameling van documenten die een sterke samenhang vertonen in hun aandacht voor sociale kwesties. De eerste encycliek komt uit 1891, de ‘katholiek sociale traditie’ loopt door tot het heden. Opvallend is dat met name in de tweede helft van de twintigste eeuw veel sociale encyclieken zijn verschenen, zoals onderstaand overzicht ook illustreert.

Encycliek Rerum novarum 15 mei 1891 Paus Leo XIII
Encycliek Quadragesimo anno 15 mei 1931 Paus Pius XI
Encycliek Mater et Magistra 15 mei 1961 Paus Johannes XXIII
Encycliek Pacem in terris 11 april 1963 Paus Johannes XXIII
Pastorale constitutie Gaudium et Spes, Tweede Vaticaans Concilie 7 december 1965
Encycliek Populorum progressio 26 maart 1967 Paus Paulus VI
Apostolische brief Octogesima adveniens 14 mei 1971 Paus Paulus VI
Encycliek Laborem exercens 14 september 1981 Paus Johannes Paulus II
Encycliek Sollicitudo rei socialis 30 december 1987 Paus Johannes Paulus II
Encycliek Centesimus annus 1 mei 1991 Paus Johannes Paulus II
Encycliek Caritas in veritate 29 juni 2009 Paus Benedictus XVI

Ga terug naar Katholieke Sociale Leer