Katholieken en de samenleving

Diaconie

De Sint Egidiusgemeenschap

Vrede stichten wordt gezien als een achtste werk van barmhartigheid. Oorlog en conflicten kunnen worden gezien als de moeder van alle armoede. Omdat oorlog een belangrijke oorzaak is van honger, dorst, armoede, ziekte, gevangen zijn, vreemdeling zijn en overlijden. Daarom is vrede stichten een belangrijke taak van de kerk. Een hedendaags voorbeeld hiervan is de Sint Egidiusgemeenschap die is ontstaan in Rome. De gemeenschap speelde een gewaardeerde rol als bemiddelaar in verschillende vredesonderhandelingen. De Egidiusbeweging verbindt liturgie en bidden met diaconie en sociale actie. Zij zetten zich op beide vlakken in.

Ga terug naar Diaconie