Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Kerkvaders

De relevantie van de kerkvaders voor onze tijd

Al veertig jaar geleden wees paus Benedictus XVI op het belang van de kerkvaders en hun werk. Hij raadde de studie van de kerkvaders aan, juist bij het moderne exegetische onderzoek van de Bijbel. Het is wel te begrijpen waarom dat in eerste instantie niet is gedaan. De allegorische schriftinterpretatie die vaak door kerkvaders gehanteerd werd kwam vreemd en onwetenschappelijk over. De heftige, soms redetwistende manier waarop sommige kerkvaders met hun tegenstanders argumenteerden, past ook niet bij onze manier van schriftuitleg. Bovendien doen de kerkvaders vaak een beroep op hun concrete gezag om hun gelijk te halen. Ook dat is nu niet gebruikelijk.

Toch benadrukt Joseph Ratzinger dat de kerkvaders serieus moeten worden bestudeerd. De heilige Schrift als het woord en de reflectie er op van de kerkvaders als het eerste antwoord zijn samen tot traditie geworden. Zo gezien vormen de kerkvaders een venster waardoor christenen van alle tijden zicht krijgen op de geloofsgeheimen van de nog ongedeelde kerk. Dit laatste is vooral ook belangrijk in het kader van de oecumene. De bestudering van de visie van de kerkvaders kan voor christenen van de Romeinse zowel als de Byzantijnse traditie, alsmede voor christenen van de latere protestantse traditie tot wederzijds begrip en toenadering leiden.

Paus Benedictus XVI schrijft prachtige miniaturen over de relevantie van de kerkvaders. Zijn ideaal is dat mensen de kerkvaders zouden kunnen beleven zoals hij zelf Augustinus beleeft, namelijk als in een relatie, alsof men met een tijdgenoot spreekt.

Ga terug naar Kerkvaders