Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Kerk

De Kerk als communio

Het model van de Kerk als communio wordt na Vaticanum II verder ontwikkeld. Het model reageert op een bepaalde interpretatie van de Kerk als volk van God; een interpretatie die de eigenheid en andersheid van het Godsvolk opgeeft. Het volk dat op Gods roep antwoordt te midden van de volken lijkt te zijn verworden tot een volksvergadering waarbij de meerderheid het voor het zeggen heeft. In het model van de Kerk als communio is de Kerk een gemeenschap van mensen die deelhebben aan het geheim en de zending van Christus. De lokale geloofsgemeenschappen zijn echter in dit model onlosmakelijk verbonden met de universele Kerk; de paus en bisschoppen hebben een sleutelrol. De Kerk heeft deel aan het geheim van God en aan Gods zending, dat wordt bemiddeld door woord en sacrament, in het bijzonder de eucharistie. De eucharistie is de belangrijkste voedingsbron en manifestatie van de communio: de gemeenschap met God en met elkaar. Het model van de communio integreert en nuanceert de eerdere modellen van het lichaam van Christus en van volk van God: het beschrijft de Kerk als een gemeenschap waarvan de verschillende leden door God bijeengeroepen worden vanuit de volkeren en die een bijzondere eenheid vormen: met elkaar en met God, en die deel hebben aan het geheim en de zending van Christus.

Ga terug naar Kerk