Waarin katholieken geloven

God: Schepper en Vader

De almacht van de Vader

God de Vader is een krachtige Vader. In de Romeinenbrief van Paulus (een van de brieven van Paulus uit het Nieuwe Testament) lezen we dat Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Ook wij mensen worden door de kracht van de Vader tot nieuw leven geleid.

Maar ondanks de macht van God de Vader gaan er toch een heleboel dingen mis in de wereld: oorlog, honger, wreedheden, ga zo maar door. Een voor de hand liggende vraag is dan ook waarom God niet ingrijpt als hij zo almachtig is? Over dergelijke vragen is in de loop der geschiedenis al heel veel nagedacht. Door kerkvader Augustinus (354 – 430) bijvoorbeeld een heel leven lang. Centraal staat steeds de kwestie in hoeverre de mens een vrije wil heeft. Kunnen mensen een goed leven op eigen kracht vormgeven, of zijn ze daarvoor afhankelijk van de genade van God? Kerkvader Augustinus is hier dubbel in: op jonge leeftijd stelt hij dat de mens op eigen kracht het goede kan willen en tot stand kan brengen in de wereld. Naarmate hij ouder wordt raakt hij er echter steeds meer van overtuigd dat de mens voor een goed leven aangewezen is op de genade van God.

Ga terug naar God: Schepper en Vader