Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Apostelen

Collegialiteit tussen de bisschoppen en de bisschop van Rome

Net zoals Petrus samen met zijn overige apostelen één apostolisch college vormt, zo zijn ook de paus, de opvolger van Petrus, en de bisschoppen als opvolgers van de apostelen broederlijk met elkaar verbonden. De paus is het zichtbare en pastorale fundament van de eenheid zowel van de bisschoppen als van de gelovigen. De afzonderlijke bisschoppen vertegenwoordigen ieder hun eigen kerk en samen met de paus vertegenwoordigen zij de gehele kerk in een band van vrede, liefde en eenheid. Daadwerkelijk komt dit tot uitdrukking in een oecumenisch concilie.

Ga terug naar Apostelen