Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Hervormingen

Calvijn

Johannes Calvijn (1509-1564) is in ons taalgebied de invloedrijkste reformator geweest.

Institutie

De Institutie is het dogmatische hoofdwerk van Calvijns theologie. Hij zette hierin uiteen hoe de kerkelijke organisatie eruit moest zien. De rooms-katholieke hiërarchie had afgedaan, de kerk diende bestuurd te worden door een kerkenraad (predikant en kerkleden).
In de liturgie was hij een warm voorstander van de gemeentezang. Calvijn liet de psalmen op muziek zetten. In talloze protestantse kerken worden nog wekelijks de Geneefse psalmen gezongen.

Uitverkiezing

In Calvijns theologie gaat het voor alles om de eer van God en het heil van de mens.
Het calvinisme staat bekend om zijn ‘uitverkiezingsleer’: God heeft vóór de schepping in zijn wijsheid al besloten wie van de mensen er behouden en wie er verworpen worden (dubbele predestinatieleer). Toch is dit een verscherpte latere uitwerking van de leer van Calvijn. Calvijn wilde duidelijk maken dat God de mensen uitkiest om bij Hem in de hemel te komen (rechtvaardigmaking), de mens heeft daar geen invloed op. Calvijn bedoelde dit troostend en pastoraal. In de geschiedenis van het calvinisme is de predestinatieleer soms verworden tot een benauwende zoektocht naar heilszekerheid en een twistpunt tussen kerken en gelovigen.

Jurist

Calvijn was geen theoloog. Hij studeerde rechten. Alle theologie leerde hij zichzelf aan. In 1533/1534 brak hij met zijn katholieke geloof en ging hij mee met de reformatie. Hij vluchtte via Basel naar Genève. Daar heeft hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht en hield hij zich bezig met preken, pastoraat en onderwijs.

Ga terug naar Hervormingen