Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Hervormingen

Barok

Imposante kerken

De contrareformatie had niet alleen haar uitwerking op de organisatie van de kerk, de geloofsleer en de innerlijke beleving. Zij had ook direct invloed op architectuur en kunst. De rooms-katholieke kerk ontdekte het effect van de dramatische barok. Zo werd deze kunststijl benut door de kerk en ingeschakeld in de contrareformatie. Door veel pracht en praal te gebruiken in de bouwstijl imponeren de kerken die aan het einde van de zestiende eeuw gebouwd werden. De theologische en innerlijke vernieuwingen in de katholieke kerk van na het concilie van Trente werden in architectuur en allerlei andere barokke kunstvormen vertaald.

De opleving van het katholicisme droeg bij aan grootschalige herbouwprojecten in Rome en de groei van de stad. Paus Sixtus V (1585-1590) gaf Domenico Fontana de leiding over een grootschalige, stedenbouwkundige herinrichting.

Sint Pieter

In de zeventiende eeuw zette deze bouwwoede zich door. Rome werd in barokke stijl getransformeerd. Veel oude gebouwen werden vervangen door nieuwbouw of werden rigoureus aangepast aan de nieuwe stijl. Hierdoor bevinden zich weinig gotische en romaanse gebouwen in Rome. De eerste belangrijke barokke architect was Carlo Maderno. Zijn bekendste ontwerp is de voorgevel van de Sint-Pieter.
Rond de tweede helft van de achttiende eeuw verminderden de pauselijke inkomsten waardoor minder geld aan bouwplannen gespendeerd kon worden. Daarmee eindigt ook het tijdvak van de Barok (1550-1750).

Ga terug naar Hervormingen