Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Overleden Gelovigen

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november vieren katholieken Allerheiligen. In de kerk gedenkt en eert men alle heiligen in de hemel. Na God staat bovenaan Maria als eerste en belangrijkste heilige. Daarna volgen de engelen, aartsvaders, inclusief Sint Jozef, profeten van het Oude Testament, apostelen, martelaren, belijders, maagden, monniken en de andere heiligen. De kerk kent een litanie van alle heiligen. Hierin worden alle grote heiligen aangeroepen om voor ons te bidden. De dag erna, 2 november, is het Allerzielen. De dag waarop gebeden wordt voor de zielen van alle overledenen. Katholieken geloven dat hun gebeden en inspanningen effect kunnen hebben bij God, door de verdiensten van Christus en de heiligen. En zo bidden zij ook voor hun overledenen, hopend dat God het goed met hen zal maken. Op Allerzielen worden de begraafplaatsen bezocht, men bidt voor de geliefde overledenen, legt er bloemen neer en steekt er kaarsjes aan. In de eucharistieviering worden alle overledenen herdacht, speciaal zij die het afgelopen jaar zijn gestorven. Na deze vaak emotionele viering gaat de priester zo mogelijk met de gelovigen naar de begraafplaats. Hier worden de graven gezegend. Het is een dag van verdriet, maar ook van gebed, van dankbaarheid voor het leven dat met elkaar gedeeld is.

Allerheiligen en Allerzielen staan begin november op de kerkelijke kalender, een tijd van afsterving en verstilling in de natuur. Zowel op Allerheiligen als Allerzielen wordt stilgestaan bij thema’s als sterfelijkheid, de dood, de hemel en de herinnering aan bepaalde personen en wat zij voor ons betekenen.

Ga terug naar Overleden Gelovigen