Katholieken en hun bezinning

Cultuur en religie

Afbeeldingen van Jezus in de moderne tijd

Hoe katholieken Jezus afbeelden laat steeds weer verschillende kanten zien van de persoon Jezus Christus. De afbeeldingen geven antwoord op de vraag: wat betekent Hij voor ons?

Vanaf de 18de eeuw zien we Jezus steeds vaker met een vlammend en gewond hart in zijn borst: het Heilig Hart van Jezus. Deze beeltenis is zeer beïnvloed door de verschijningen aan Margaretha Maria Alacoque aan wie Hij zijn H. Hart liet zien. Dit verbeeldt de liefde van Jezus, die woont in zijn hart: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15,13).

Begin twintigste eeuw werd het achtendertig meter hoge beeld van Jezus, de Verlosser, op de berg bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro ingewijd. Jezus heeft zijn armen wijd geopend zoals aan een kruisbeeld, maar hangt niet meer stervend aan het kruis. Levend en vol liefde kijkt hij neer op de stad, met al haar goede en kwade kanten: Hij is gekomen voor het geluk en de genezing van alle mensen.

In de hedendaagse kunst kom je Jezus op verschillende manieren tegen. De bedoeling van de kunstenaar is niet altijd gelegen in een persoonlijk geloof, maar wel om mensen tot nadenken te stemmen.


Execution of Christ – Gao Brothers 2009


Piss Christ – Andres Serrano 1987


Still Doubting – John Granville Gregory 1990


Shoe Christ or Compulsion to refuse something that has been used – Petr Motycka 2011

Ga terug naar Cultuur en religie