Katholieken en hun vieringen (feesten)

Kerstmis

Advent

Vier weken voor Kerstmis start het nieuwe kerkelijk jaar op de eerste adventszondag. De advent, letterlijk de aankomst, is een periode van overdenking, inkeer, bezinning en voorbereiding op Kerstmis. Het Gregoriaanse gezang Rorate Caeli geeft aan wat we hiermee bedoelen. We smeken de Allerhoogste om gerechtigheid. We vragen Hem om vergeving van onze zonden en om ons zijn Zoon te zenden die ons vrede zal brengen, ons zal verlossen. De liturgische kleur is paars. We moeten klaar zijn voor de komst van de Heer. Tijdens de adventsvieringen wordt elke zondag een kaars meer op de adventskrans aangestoken. De eerste zondag één kaars en op de vierde zondag branden alle vier de kaarsen op de krans.

De Nederlandse vertaling van een van de verzen van het Rorate Caeli luidt:

Dauwt, hemelen uit den hoge; en wolken,regent de Gerechte.

Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld.

Zie, de stad van de Heilige is een woestenij geworden,

Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten,

Het huis van uw eredienst en uw glorie, waar onze vaderen U loofden.

Ga terug naar Kerstmis