Katholieken en de samenleving

Katholiek Onderwijs

Kerk en onderwijs

Katholieke school en katholieke kerk zijn bondgenoten van elkaar. Dat bondgenootschap kan zowel vanuit de school als vanuit de kerk worden beschouwd.

School

De school wil een waardegemeenschap zijn. Vanuit de waarden die betrokkenen delen formuleren zij een pedagogisch concept. In de praktijk blijkt dat echter niet zo eenvoudig te zijn. Juist op dit punt kan de band met een geloofsgemeenschap voor de school een meerwaarde hebben. De traditie van de katholieke geloofsgemeenschap kan de school waarden bieden die richting wijzen en bronnen die inspireren. Zo verleent de kerk de school een betekenisgevende bedding voor haar pedagogische opdracht.

Kerk

De kerk leeft uit de overtuiging dat God uit liefde de mensen wil ontmoeten en uitnodigt tot gemeenschap met Hem, om hen te verlossen en te voltooien. Jezus Christus is hierin het unieke hoogtepunt. Met deze overtuiging weet de kerk zich gezonden. De katholieke school deelt in deze zending. Daarmee wordt zij niet tot een kerkelijk instituut, maar blijft zij een maatschappelijke instelling die in de vervulling van haar taak aan deze zending vorm geeft. De kerk heeft ook belang bij een goede relatie met de katholieke school. In het onderwijs kunnen jongeren in contact komen met de geloofstraditie en de waarden die daaruit voortkomen. Dat gebeurt op een expliciete wijze in het vak godsdienst/ levensbeschouwing maar zal ook op andere momenten in het schooleven en bij andere vakken vaak op een minder uitdrukkelijke wijze aan de orde komen.

Ga terug naar Katholiek Onderwijs