Handreiking voor het werken met het boek ‘Mijn School is Katholiek!’

Onderstaande handreiking is geschreven bij het boek “ Mijn school is katholiek!”. Ze bevat een programma voor acht bijeenkomsten met docenten van het VO, leerkrachten van het BO, of studenten/stagiaires van de PABO. De handreiking is vooral bedoeld om de dialoog over de  identiteit op school in gang te zetten. De handreiking nodigt uit tot reflectie en gesprek om te komen tot een nieuw elan in het katholiek onderwijs van onze tijd. Op een katholieke school is de visie op de katholieke identiteit en de visie op pedagogiek van oudsher nauw verweven. Het lijkt goed dat er over die band, in een nieuwe tijd, weer opnieuw goed gesproken wordt. De beleving van de docenten zelf in hun eigen leven en op school  is daarbij het instap-punt.

Deze methode kan gebruikt worden door schoolleiding, identiteitsbegeleiders/docenten godsdienst-levensbeschouwing  om met nieuw instromende collega’s in het kader van zingeving en deskundigheidsbevordering aan de slag te gaan. Ook is het mogelijk om met een heel team van docenten/leerkrachten gebruik te maken van  dit materiaal.

Martha Hoffenkamp
moderator Sint-Laurenscollege Rotterdam

Download hier de Handreiking om te werken met het boek