Trefwoordenregister

Over de volgende onderwerpen kun je in ‘Mijn School is Katholiek!’, op de daarachter genoemde pagina’s, meer informatie vinden.

A

Aarde 37, 51, 123, 125, 127, 128, 129
Abraham 38, 96, 123
Adam en Eva 37, 96
Advent 17
Agnus Dei 32
Allerheiligen 25, 94
Allerzielen 26
Altaar 30
Ambrosius 80, 81
Apocalyps 97
Apostelen 24, 25, 28, 46, 48, 49, H4, 79, 110
Apostolische successie 49, 64
Askruisje 22
Aswoensdag 21
Augustinus 7, 70, 80, 81, 82, 113, 129

B

Barmhartigheid, werken van 107, 108
Bedevaarten 84, 85, 89 , 100, 117
Beeldenstorm 117
Benedictus, regel van 70, 71
Benedictus XVI, paus 62, 65, 66, 115, 121, 128 
Biecht, verzoening 112
Bijbel H3
Bisschop 58, 64, 65, 71, 79, 80, 110, 112, 126, 127

C

Carnaval 21
Catechismus 123
Christenvervolging 48, 49, 54
Communie 33, 110, 111
Concilie van Nicea 58, 59, 60, 61, 62
Concilie van Trente 59, 74
Contra-reformatie 118
Credo 30, 60, 61, 62

D

Deugden 106, 107
Diaken 16, 22, 35, 49, 64, 111, 112
Doop, doopsel 16, 42, 43, 47, 109
Drie-eenheid 60

E

Edith Stein 93
Eerste communie 109
Erfzonde 25
Eucharistie H2.2, 64, 65, 73, 74, 80, 81, 110, 111
Euthanasie 121, 125
Evangelie 29
Evangeliën 40, 45, 47, 56
Exodus 38

F

Franciscus 10, 11, 19, 72, 92

G

Gebed 10, 16, 17, 25, 26, H2.2, 58, 67, 72, 73, 75, 77, 97, 99, 117, 120
Gloria 28
Goede Vrijdag 23
Gregoriaans 73, 74

H

Heiligen H5
Heiligverklaring 87, 88
Hemel 17, 18, 24, 25, 43, 44, 47, 48, 51, 69
Hiërarchie 26, 64
Hostie, heilig brood 31, 33, 34, 35
Huwelijk 111

J

Jeruzalem 46, 48, 53, 55, 58
Jezus Christus H3.2
JHWH 38

K

Kardinalen 65, 66
Karmelieten 75, 83
Katholiek onderwijs 10, 13, 126, 127
Katholieke sociale leer 128
Kelk 32, 35
Kerkelijk jaar 16
Kerkleraar 79, 80
Kerklerares 82, 83, 84
Kerkvader 79, 80, 81, 82
Kerstmis 19, 20
Ketter 116
Kloosterscholen 9, 10
Kluizenaars, woestijnvaders 67, 68, 69
Kruistocht 84, 89, 99
Kruisweg 23
Kyrie 27

L

Lam Gods 32, 92
Liturgie 16, H2
Lourdes 100
Luther en Calvijn 116, 117

M

Maria H5.3
Martelaren 17, 57, 84, 89
Messias 17, 18, 41, 42, 43, 46, 53
Mis, heilige H2.2
Misbruik 125
Missie 11
Moderne Devotie 116
Moeder Teresa 94
Monniken H4.4, 9, 115
Mozes 38, 86

N

Nachtmis 19
Nieuwe Testament H3.2, 56, 86

O

Oecumene 11, 62, 115, 118
Offer 30, 47, 11
Onfeilbaarheid 66, 100
Onze Vader 32
Oude Testament H3.1

P

Paaskaars 23, 109
Paaswake 23
Pasen 23, 24, 46, 47, 48
Pastoraal werk(st)er 35
Paulus, brieven 49
Paus 49, 62, 65, 66, 87, 100
Paus Benedictus XVI zie Benedictus XVI
Paus Johannes Paulus II 120, 121
Paus Johannes XXIII 119
Petrus en Paulus 49
Pinksteren 17, 24, 48
Priester 16, 22, 23, H2.2, 64, 66, 111, 112
Profeten 17, 26, 41, 61
Psalmen 72, 73, 75, 124, 127

R

Reformatie 10, 116, 117, 118
Rome 39, 49, 54, 56, 65, 66, 79, 83, 85, 91, 115, 116, 117, 118
Rozenkrans 99

S

Sacramenten H6.4
Sanctus 31, 74
Santiago 84, 85
Schepping 37
Schisma, Oosterse 62, 115

T

Tenach 53
Tien geboden 38
Titus Brandsma 93
Tora 41
Tweede Vaticaans Concilie 65, 115, 119, 120, 126

V

Vasten 15, 16, 17, 21, 22, 69, 127
Vaticaan 66
Vaticanum II zie Tweede Vaticaans Concilie
Veertigdagentijd zie Vasten
Verlossing 22, 96
Voorbede 30, 73
Vormsel 110

W

Wees Gegroet 95, 99
Wereldjongerendagen 120, 121
Wijding 109, 112
Wijwater 26

Z

Ziekenzalving 113
Zondenvergeving 24, 27, 38, 43, 45, 47, 50, 61, 62, 112, 117