Het boek

Dit boek is geschreven voor leraren, Pabo-studenten, ouders, bestuursleden en iedereen die betrokken is bij het rooms-katholiek onderwijs in Nederland. Het geeft informatie over diverse aspecten van geloof en kerk in al hun dimensies: uiterlijk en inhoudelijk.

In acht hoofdstukken worden de volgende onderwerpen belicht:

 1. De katholieke school en haar identiteit
 2. De rooms-katholieke beleving: feesten en liturgie
 3. De Bijbel en haar invloed op het katholieke mens- en wereldbeeld
 4. Vroege kerkgeschiedenis en -inrichting
 5. Grote mensen in het christelijk geloof
 6. Zeven, een bijzonder getal
  De 7 kardinale zonden
  De 7 deugden
  De 7 werken van barmhartigheid
  De 7 sacramenten
 7. Latere kerkgeschiedenis
 8. De katholieke moraal

 

Het boek bevat achterin een zoekregister op trefwoord.