Dit boek is interessant voor u, omdat…

…dit nieuwe boek een goede inleiding geeft in het katholicisme, juist voor u als schoolleider, leraar op een school voor basis- of voort­gezet onderwijs, lid van CNV-Onderwijs, als Pabo-student, schoolbestuurder. Dus eigenlijk voor alle betrokkenen bij het r.-k. onderwijs.

  • Om beter te weten wat het betekent op een katholieke school les te (gaan) geven of leiding te geven.
  • Om uw team van leraren en vooral de nieuwe instromers in uw team meer informatie te geven over de levens­beschouwelijke achtergrond van uw school.
  • Als hulpmiddel bij het verzorgen van lessen levens­beschouwing.
  • Als achtergrondinformatie bij gedachtevorming over het versterken van de katholieke indentiteit van uw school.

Acht hoofdstukken boordevol informatie

In ‘Mijn school is katholiek!’ nodigt Martha Hoffenkamp de lezer uit een kijkje te nemen in de wereld van de katholieken, hun feesten en gebruiken, hun geloof en heilige teksten, hun kerkgeschiedenis, hun mensbeeld en maatschappelijke idealen, en het bijzondere getal ‘zeven’… Ontdek bijvoorbeeld waarom mensen in de kerk gaat zitten, staan of knielen. Welke betekenis schuilgaat achter eenvoudige rituelen. Welke rol de Bijbel speelt. En welke waarden katholieken samen willen doorgeven, ook in het onderwijs. Op een prettige manier geeft Martha Hoffenkamp in dit boek substantiële informatie. Dit doet ze om haar eigen inspiratie te delen en om ervoor te zorgen dat de lezer beter geïnformeerd deel gaat uitmaken van de wondere wereld van het katholieke onderwijs, waar de inspiratie, vaak ondefinieerbaar, in het gebouw hangt en doorwerkt in de omgangsvormen.