Waarin katholieken geloven

Verlossing

Het geloof van katholieken bestaat uit de boodschap en het leven van Jezus Christus. Hij werd veroordeeld tot de dood aan het kruis. Het bijzondere hiervan ligt in de betekenis die Hij er zelf vooraf al aan gaf: ‘Dit is mijn bloed, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’.

Verlossing

Jezus was een Joodse rabbi (leraar) die als prediker en wonderdoener optrad. Hij had een groep leerlingen om zich heen verzameld die Hem als Messias en Zoon van God zijn gaan zien. Enkelen van hen hebben opgeschreven wat zij Hem hebben zien doen en zeggen. Deze ‘boeken’ maken deel uit van de Bijbel.

Rond het jaar 33 werd Jezus opgepakt door de Joodse overheid. De wereldse overheid bestond destijds uit Romeinen: het Romeinse Rijk. De Romeinse gezaghebber Pontius Pilatus gaf opdracht Jezus te kruisigen. In die tijd een straf voor de laagste misdadigers.

Tijdens het laatste paasmaal dat Jezus vierde met de twaalf bijzondere leerlingen heeft Hij het volgende gezegd volgens zijn leerling Matteüs: ‘Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam”. Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: “Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”’ (Mat. 26: 26-28).

Jezus bedoelde hiermee onder andere dat zijn lichaam gebroken zou worden aan het kruis, zoals Hij het brood brak. De wijn is zijn bloed, dat vergoten zou worden bij zijn kruisdood. De betekenis die Jezus eraan geeft is dat het geven van zijn leven ‘zonden vergeeft’. Deze vergeving van zonden noemen christenen de ‘verlossing’.

Lees meer