Katholieken en hun bezinning

Vasten

Feesten zijn van alle tijden en culturen. Overal waar mensen leven, worden feesten gevierd om bijzondere gebeurtenissen te herdenken. Feesten kennen vaste rituelen. Maar naast feesten is er ook een tijd van inkeer, van vasten, vaak als voorbereiding op een feest. In dit venster lees je meer over wat vasten voor katholieken betekent.

Wanneer vasten katholieken?

Katholieken vasten een periode van 40 dagen vóór Pasen. Aswoensdag is de eerste vastendag van de vastenperiode. Op deze dag halen gelovigen hun askruisje in de kerk. Een andere belangrijke dag binnen de vastentijd is Goede Vrijdag. Op deze dag zwijgen de kerkklokken, is het tabernakel* leeg en staat men stil bij Jezus’ lijden en sterven.
Voordat katholieken beginnen met vasten, viert een aantal van hen eerst carnaval.

*Een tabernakel is een rijk versierde, brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, waarin het Heilig Sacrament (de Hosties) bewaard wordt.

Waarom vasten katholieken?

Katholieken vasten 40 dagen, omdat deze periode dezelfde is die Jezus doorbracht in de woestijn. Door te vasten hebben zij meer tijd om de Heer te ontmoeten, bijbel te lezen, zich te bezinnen (bidden) en zich zo voor te bereiden op Pasen.
Het vasten gaat terug op oudtestamentische tijden (vgl. Leviticus en Numeri) maar ook op het Nieuwe Testament (vgl. Handelingen). Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de kruisdood van Jezus in ere te houden.

Hoe vasten katholieken?

Tijdens het vasten eten zij minder en ook eten ze bepaalde spijzen niet. Tevens kunnen ze zich onthouden van luxe dingen om zo ook meer compassie te krijgen met arme mensen. Het geld dat ze overhouden, doordat ze minder luxueus leven, schenken velen aan de vastenactie die de kerk organiseert.

Lees meer