Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Traditie

Het katholicisme is een levend geloof. Het is niet iets dat behoort tot het verleden en er nu niet meer toe doet. Maar om in de wereld van vandaag ons geloof te verwoorden hebben wij wel wortels nodig. Katholieken grijpen daarom terug op de Schrift (=Bijbel) en de traditie. Deze bronnen reiken ons een taal aan die de wijsheid uit de christelijke geschiedenis verbindt met ons alledaagse leven. In dit venster kun je lezen welke taal dat is.

Wijsheid

Hoe word je wijs? Met de vraag worstelden de Griekse filosofen Plato en Aristotles al. Deze denkers hebben twee stromingen binnen het katholieke denken over wijsheid beïnvloed. De Platoonse stroming denkt dat de heilige Geest mensen rechtstreeks alle wijsheid al gegeven heeft. De Aristotelische stroming denkt dat een mens vooral leert geloven en wijs wordt door de interactie met andere mensen en het doorgeven (in het Latijn: tradere) van de ervaringen van eerdere generaties die door de heilige Geest in beweging zijn gebracht

Geloofsbelijdenis

Na een aarzelend begin groeide het christendom snel. Er ontstonden regionale verschillen van opvatting. Die verdeeldheid zorgde voor ruzies en politieke onrust. Wat was nu de kern van het geloof? De Romeinse keizer Constantijn riep in 325 in Nicea een concilie bij elkaar om de onrust te bezweren door het opstellen van een document waarin de essentie van het christelijk geloof zou worden omschreven. Deze geloofsbelijdenis van Nicea kreeg tijdens het Concilie van Constantinopel in 381 haar definitieve vorm.

Geloofsleer

De kern van het geloof, ook wel geloofsleer of doctrine genoemd, kent twee bronnen: de Bijbel en de traditie. Een traditie komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Zij ontstaat uit antwoorden die de kerk formuleerde op vragen van concrete mensen in concrete omstandigheden. Hoe word je nu wegwijs in die grote stapel van vragen en antwoorden? Een goed hulpmiddel hierbij is een catechismus. Catechismussen zijn door de paus en bisschoppen goedgekeurde boeken met daarin een systematisch overzicht van de geloofsleer van de kerk.

Lees meer