Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Levensstaat

Trouwen? Waar is dat nou voor nodig, je kunt toch prima samenwonen? En mannen die priester willen worden en dus celibatair moeten leven, dat is toch niet meer van deze tijd? Toch zijn er steeds mensen die juist kiezen voor het huwelijk en mannen voor het priesterschap. Over het ‘waarom’ van deze keuzes kun je lezen in dit venster.

Huwelijksverbond

Toen God de aarde en de mens schiep, wilde hij die mens (‘Adam’ in het Hebreeuws) niet alleen laten. God creëerde daarom een hulp die zijn eenzaamheid doorbrak (vgl. Gen. 2,18). Zo ontstonden man en vrouw. Iets verderop in het Bijbelboek Genesis lezen we: ‘Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden’ (Gen. 2,24). Christenen geloven dat deze band tussen man en vrouw door God is gegeven. Het vormt voor de rooms-katholieke kerk het wezenlijke uitgangspunt van het huwelijk. Binnen het huwelijk staat voor katholieken de liefde tussen man en vrouw en de voortplanting centraal. Bij de huwelijksinzegening vraagt de voorganger dan ook:’Jullie gaan een gezin stichten, zijn jullie daartoe bereid?’ Het bruidspaar antwoordt dan: ‘Ja, daar zijn wij toe bereid’.

Priesterschap

Met het huwelijk kies je voor een bepaalde levensstaat. Door priester te worden doe je dat ook. Priesters treden hiermee in een lange traditie. Al sinds het begin van het christendom zijn er namelijk mannen die zich bezig houden met de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten. Het begon met de apostelen – door Jezus zelf uitgekozen – en loopt door tot op de dag van vandaag. Want ook nu roept Jezus mannen die Hem willen volgen. Zij geven zich niet aan een vrouw, maar aan de Heer en zijn kerk.

Lees meer