Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Genezing

In dit venster lees je over twee sacramenten uit de rooms-katholieke kerk die te maken hebben met de kwetsbaarheid en zwakheid van de mens: het sacrament van boete en verzoening en het sacrament van de ziekenzalving. Beide worden sacramenten van genezing genoemd.

Gods bedoeling met mensen

Iedereen kent wel het verhaal van Adam en Eva (Gen. 3) die van de verboden vrucht aten. Geen historisch verhaal, maar een verhaal over de ervaring dat mensen zijn afgedwaald van Gods bedoeling (= God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf) met hun leven.

Sacrament van boete en verzoening

Wanneer mensen afdwalen van Gods bedoeling met hun leven door een bewuste daad, noemt de christelijke traditie dat ‘zonde’. Wie zich bewust is van zonden kan op verschillende manieren aan herstel werken. Oprecht berouw over deze fouten is daarin een eerste stap. In elke eucharistieviering worden deze fouten beleden en God om vergeving gevraagd. Als een katholiek ervaart een ernstige zonde te hebben begaan, kan hij deze bij een priester biechten (belijden). Jezus zegt zijn leerlingen in het Evangelie (Joh. 20,23) dat de zonden vergeven worden van hen die zij vergeven. Deze opdracht komt tot stand in dit sacrament. Katholieken geloven dat de priester in naam van Christus zonden, ook de zwaarste, kan vergeven (absolutie).

Sacrament der Zieken

Mensen kunnen ziek worden. In diverse vroege beschavingen vinden we sporen terug van hoe mensen probeerden genezing te vinden door de goden gunstig te stemmen. Katholieken geloven in een barmhartige God die mensen bijstaat in hun nood en zich niet verheugt over hun lijden. Dit wordt zichtbaar in de ziekenzalving. Hierbij wordt door middel van een zalving met gewijde olie door de priester gevraagd om genezing naar lichaam en geest (Jak. 5,14-16).

Lees meer