Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Paus

De paus is een van de meest opvallende verschijningen in de katholieke kerk. Katholieken zien hem als de opvolger van Petrus en als leider van de kerk. Wat hij doet en zegt heeft vaak ook buiten de katholieke kerk gewicht. De massamedia zijn in hem geïnteresseerd. Reden om via dit venster de blik op de paus te richten.

Bisschop van Rome en paus

‘Paus’ is afgeleid van het Latijnse ‘papa’ wat vader betekent. Katholieken vieren de eucharistie (oftewel: heilige Mis) ‘in eenheid met de bisschop van Rome’. De paus wordt eerst bisschop van Rome genoemd en dan paus. Hij is paus omdat hij bisschop van Rome is, de opvolger van Petrus, die in het circus van Nero de marteldood stierf. Zoals Petrus de leider was van de apostelen, zo is de paus de leider van de bisschoppen, die in de katholieke kerk als opvolgers van de apostelen worden beschouwd.

Petrusambt

Simon, zoals Petrus eerst heette, was al tijdens het leven van Jezus spreekbuis en vertegenwoordiger van de apostelen. Jezus gaf hem een nieuwe naam ‘Kefas’, in het Grieks ‘Petros’, wat ‘Rots’ betekent. Simon kreeg de opdracht om voor de Kerk een ‘rots’ te zijn, een ‘rotsvaste steun’ in het geloof en de liefde. Die opdracht is overgegaan op zijn opvolgers, de bisschop van Rome.

College van bisschoppen en het hoofd van het college

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat Jezus de leiding over de kerk aan de apostelen gezamenlijk heeft toevertrouwd, onder leiding van Petrus. De bisschoppen en de paus zijn collegiaal verantwoordelijk voor de hele kerk, maar wel zo dat de paus het laatste woord heeft. Daarom wordt gezegd dat aan de paus het primaat toekomt (van het Latijnse ‘primus’ wat ‘eerste’ betekent).

Lees meer