Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Overleden Gelovigen

In dit venster hebben we het over overleden gelovigen. Katholieken geloven in een leven na de dood. Dat leven kan volgens de kerk op verschillende manieren gestalte krijgen, in hemel, vagevuur en hel. Het leven in de volle zin is het eeuwige leven, op een plek waar je thuis komt: de hemel. Pas in de hemel bereik je als katholiek je eindbestemming.

Eindbestemming hemel

Hoe de hemel er precies uitziet en hoe het daar is, daar zijn in de loop der eeuwen allerlei voorstellingen van gemaakt. Een bekende, romantische voorstelling is die van mensen die daar ‘met gouden lepeltjes zouden eten’. Maar de Bijbel zegt er eigenlijk niet zo veel over. Een beeld in het laatste Bijbelboek Openbaring is dat van een eeuwige stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar God en mensen samenwonen. De hemel als een stad waarin alles enkel en alleen goed is, zonder verdriet, dood en pijn. Jezus spreekt over het huis van zijn Vader waar veel kamers zijn (Joh. 14,2). Waar plaats voor velen is. We zullen God zien zoals Hij is, van aangezicht tot aangezicht (I Kor. 13,12).

Gemeenschap van gelovigen

De kerk leert dat de hemel de gemeenschap van leven en liefde is met God (de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest), Maria en alle engelen en heiligen. Het is ons spirituele thuis, de plek ook waar je herenigd wordt met je dierbaren. Katholieken geloven in een gemeenschap van gelovigen, van levenden en doden, waarbij de grens tussen leven en dood wegvalt. Doden en levenden blijven met elkaar verbonden. Het lichaam is wel dood, maar de ziel die wedergeboren is door het doopsel in Christus bestaat nog altijd. De kerk gelooft ook in de verrijzenis van het lichaam aan het einde der tijden. Wie betreden na hun aardse dood de hemel? Kort gezegd: zij die door goede werken te doen, de hemel hebben ‘verdiend’.

Lees meer