Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Oude testament

Het Oude Testament is voor katholieken het eerste deel van hun geloofsboek: de Bijbel. De vele verhalen en poëtische teksten vertellen over de relatie tussen God en mensen: vanaf het vroegste begin van de schepping tot aan de komst van de Messias.

De Bijbel

Tot op de dag van vandaag is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron voor veel mensen. Gelovigen in het jodendom en christendom beschouwen de Bijbel als heilige Schrift, als het woord van God, waarin God tot de mensen spreekt en mensen over en tot God spreken. De Bijbel geeft zo op gelovige wijze woorden aan de visie op God, mens en wereld: waar komen we vandaan, wat is onze geschiedenis, waar naartoe zijn we op weg?

Bijbels denken

Niet alleen als geloofsboek heeft de Bijbel door de eeuwen heen mensen geïnspireerd. De verhalen en poëtische teksten hebben aan de basis gestaan van ontelbare kunstuitingen in de beeldende kunst, de architectuur, de muziek en de literatuur. Daarnaast heeft de Bijbel in belangrijke mate bijgedragen aan het denken over goed en kwaad, over schepping en evolutie, en over de omgang van mensen met elkaar.

Oude Testament

Adam en Eva in het paradijs, lucas Cranach de Oude

Voor katholieken bestaat de Bijbel uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het tweede deel is misschien wel het bekendste, en vertelt over Jezus van Nazareth als de Gezalfde, de zoon van God.Het eerste deel, het Oude Testament, is veel minder bekend. Dit deel start bij het vroegste begin, de schepping van hemel en aarde, en vervolgt met de geschiedenis van God en de mensen:

van Adam en Eva tot aan de aartsvaders; over het volk Israël, van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn tot aan de intocht in het beloofde land; over koningen, priesters en profeten tot aan de komst van de Messias.

Lees meer