Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Oerkerk

Het christendom zoals we dat nu kennen heeft niet altijd in de huidige vorm bestaan. Het heeft tweeduizend jaar ontwikkeling doorgemaakt voordat het er uitzag zoals wij het vandaag de dag kennen. Het christendom van nu is beter te begrijpen wanneer wij zijn geschiedenis bestuderen. Op deze manier kunnen wij ons een beeld vormen van de bedreigingen waar het mee te maken had en de omstandigheden die er voor zorgden dat het overleefde, tot op de dag van vandaag.

Oerchristendom

Het christendom is begonnen als een kleine joodse sekte. De aanhangers van dit nieuwe geloof stuitten op onbegrip bij de Joodse overheden. Ook Jezus ondervond weerstand van mensen uit zijn eigen gemeenschap die zich bedreigd voelden door zijn interpretatie van de joodse wet. Andere joden werden daardoor juist aangetrokken. Zij sloten zich aan bij een christelijke gemeenschap zonder hun jood zijn op te geven. Zo kunnen we de vroege christenen in drie groepen verdelen. Behoudende joden en hellenistische (Grieks sprekende) joden in Palestina en daarbuiten en als derde groep de hellenen (niet-joden) in Palestina en daarbuiten. De eerste christelijke groepen bestonden bijna helemaal uit joden. Later werd de groep niet-joden in de christelijke gemeenschap groter. Tussen deze groepen zaten grote cultuurverschillen waardoor zich ook deels andere Jezusbeelden ontwikkelden.

Vroege kerk

Veel regels, verordeningen en structuren kende de vroege kerk nog niet. Men geloofde dat Jezus spoedig zou terugkeren dus was er geen noodzaak de gemeenschap te organiseren. Dingen op papier zetten leek ook nog niet nodig omdat de apostelen, die de leiding in handen hadden, nog leefden. Er waren diakens die konden ondersteunen en zich inzetten voor de diaconie. Daarnaast kende de gemeente van Jeruzalem nog de ‘oudsten’ die samen met de apostelen leiding gaven aan de gemeente. Ook in andere gemeenten stelden de apostelen oudsten aan.

Toen het christendom zich begon te verspreiden kwam het in botsing met de Romeinse keizercultus (vervolgingen). Het is dan ook bijzonder dat dit kleine groepje tegendraadse volgelingen van die omstreden Jezus uiteindelijk een wereldgodsdienst is geworden.

Lees meer