Bronnen en verhalen waar katholieken uit putten

Nieuwe testament

Het Nieuwe Testament vormt samen met het Oude Testament de Bijbel. Deze verzameling boeken verwoordt hoe God zich verbonden weet met de mens en zijn geschiedenis. Voor christenen is de Bijbel, in het bijzonder het Nieuwe Testament, een uitermate belangrijke inspiratiebron.

Inhoud

Het Nieuwe testament bestaat uit 27 afzonderlijke boeken (of geschriften). Deze boeken zijn verschillend van vorm. De evangeliën en het boek Handelingen zijn verhalende teksten die vertellen over Jezus van Nazareth en zijn eerste leerlingen. Het merendeel van de geschriften zijn echter brieven (maar liefst 21 van de 27). De meeste hiervan (veertien stuks) worden toegeschreven aan de apostel Paulus.

Jezus: het hart van het Nieuwe Testament

Jezus staat centraal in de verschillende boeken van het Nieuwe Testament. De uiteenlopende geschriften werpen alle een eigen licht op de persoon van Jezus Christus. Sommige verhalen over Jezus’ openbare optreden en levensloop (de evangeliën). Andere verdiepen ons perspectief op de persoon van Christus (de brieven van Paulus). Om op het spoor te komen wie Jezus is, kunnen wij dus te rade gaan bij de boeken uit het Nieuwe Testament.

Wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament

Aanvankelijk werd Jezus’ belangrijke boodschap over het koninkrijk van God mondeling doorverteld. Omdat Jezus’ leerlingen geloofden dat de definitieve doorbraak van het koninkrijk nabij was, vonden zij het op schrift stellen van Jezus’ boodschap niet nodig. Dit veranderde toen deze doorbraak uitbleef en de boodschap zich verspreidde. Bekeerlingen hadden behoefte aan gezagvolle teksten. Immers, er waren steeds minder mensen die uit eerste hand de woorden en daden van Jezus kenden. Zo werden uitspraken (‘logia’) van Jezus en verhalen over hem opgeschreven en gebundeld. Zij vormden de opmaat naar de evangeliën zoals wij ze nu kennen. De boeken van het Nieuwe Testament zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal geschreven vóór het jaar honderd. De brieven van Paulus zelfs begin jaren vijftig. Het samenvoegen van deze boeken heeft langer geduurd. Ongeveer de eerste vier eeuwen.

Lees meer