Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Monniken

In dit venster maak je kennis met de oorsprong van het monnikendom en met de dagindeling en het leven van monniken. Het woord ‘monnik’ komt van het Griekse woord ‘monachos’ dat ‘alleen levende’ betekent. Heel belangrijk voor de ontwikkeling van het monnikendom was Benedictus. Willibrord en Bonifatius zijn monniken die ons het christelijk geloof hebben gebracht.

Van monachos naar monnikendom

De eerste monniken leefden als kluizenaars in de Egyptische en Syrische woestijn. Zij leefden een contemplatief leven: dat wil zeggen in zichzelf gekeerd en gericht op meditatie en gebed. Zij leefden zoals Jezus: in eenvoud, dienstbaarheid en lijden. Deze monniken noemen we ‘heremieten’. Er zijn overigens niet alleen mannelijke maar ook vrouwelijke monniken. Zij worden monialen genoemd.

Het leven van monniken is gebaseerd op drie geloften: de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid.

De regel van Benedictus

Voor de monnikengemeenschap die Benedictus van Nursia (480-547) gevormd heeft, heeft hij een ‘Regel’ geschreven: een huisreglement. Iedere monnik dient te leven volgens deze regel. Naast de ‘Regel’ geeft de benedictijnse spiritualiteit structuur en richting aan het leven.
De benedictijnse spiritualiteit bestaat uit: aardsheid, mildheid, matigheid, broederlijkheid, eenvoud, nederigheid en bescheidenheid. Daarnaast zeggen sommige mensen dat er nog een vierde gelofte is: ‘stabilitas loci’. Met deze gelofte beloven monniken verbonden te blijven met de kloostergemeenschap, zij blijven ‘stabiel van plaats’.
In het benedictijnse kloosterleven is er een goede balans tussen werken en bidden. Zeven keer per dag komen de monniken samen in het koor van de kerk of kapel, om te zingen en te bidden. Dit wordt het ‘officie’ genoemd: het koorgebed.

Willibrord en Bonifatius

Nadat reeds in de 4e eeuw St. Servatius rondtrok door Zuid-Nederland en België, werden rond 700 veel mensen in Nederland bekeerd door de Engelse monniken Willibrord en Bonifatius. Nederland werd christelijk. Dit historische proces waarin mensen zich massaal bekeren tot het christendom noemen we kerstening.

Lees meer