Katholieken en de samenleving

Missie

Missie is het verspreiden van het katholieke geloof. De opdracht tot het verkondigen en verspreiden van het geloof hoort wezenlijk bij de katholieke kerk. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht: ‘…Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Mar. 16,15).

Verspreiding van het geloof

Met de woorden van het evangelie in hun hart zijn door de eeuwen heen vele missionarissen vanuit Europa naar landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vertrokken, om daar de bevrijdende boodschap van Jezus te verkondigen. ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb…’ (Mat. 28,19-20). Dat deden de missionarissen en bouwden missieposten met kerk, school en ziekenhuis. De eerste missionarissen waren echte avonturiers en pioniers.

Parochianen van Bougainville, eiland in de Stille Zuidzee, © Missio, H. Saris

Ontwikkelingshulp

In de jaren zestig van de 20e eeuw veranderen de opvattingen over missie. In het verleden was missie nogal eens hand in hand gegaan met kolonisatie van een volk, vooral in Afrika. Nu de koloniën zich losmaakten van hun voormalige overheersers, werd vaak ook het christelijk geloof buiten de deur gezet.
De kerk kreeg meer oog voor de sociale omstandigheden waarin mensen in de derde wereld leefden. Missie kreeg vaker de vorm van ontwikkelingshulp. Voor de kerk is het Tweede Vaticaans Concilie alleen al door de aanwezigheid van veel autochtone bisschoppen uit de derde wereld van groot belang geweest.

Missie in de 21e eeuw

Ook nu is er sprake van missie. De opdracht van Jezus aan zijn leerlingen geldt immers voor alle tijden. De vorm van de missieactiviteiten kan en zal anders zijn. Het gaat nu om dialoog, wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
Onder de titel ‘Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld’ is in 2011 een gedragscode verschenen voor missieactiviteiten.

Lees meer