Katholieken en hun bezinning

Mediteren

Het begrip meditatie kan misverstanden oproepen omdat het in de spirituele tradities van de wereldgodsdiensten een verschillende betekenis heeft. In de oosterse religies betekent mediteren inkeren en gewaarworden. Vanuit de christelijke traditie duidt meditatie op het met aandacht kijken naar een voorwerp of een beeld of op een bijzondere leeswijze van de heilige Schrift.

Meditatie: op zoek naar harmonie en verstilling

In deze tijd is er volop belangstelling voor meditatie. Bij veel mensen leeft het besef, dat het leven meer is dan het uiterlijke, het praktische en materiële. Zij willen stil staan bij wat leven is. Zij verlangen er naar in contact te komen met wat diep in hen leeft en hen bezielt. Zij zoeken naar rust, harmonie en verstilling.

Christelijke meditatie: aanwezigheid

Bij christelijke meditatie gaat het niet alleen om het contact met jezelf. Het beoogt ook dat het religieuze, een sprankje van eeuwigheid, tot ontwaken en diepere bloei in je komt. Dit heeft te maken met het verlangen om te ervaren wie of wat je ten diepste beroert. Dit verlangen is gericht op een geheimvolle werkelijkheid, aangeduid als God. Hij heeft zich bekend gemaakt aan Mozes in zijn Naam: Ik ben die is (Ex. 3,14). Zijn aanwezigheid kun je ervaren als heilig, liefdevol, verstillend wanneer je mediteert.

Afbeelding kaart Flügel des Glücks

De persoon Jezus Christus

In de christelijke meditatie heeft de persoon Jezus Christus een bijzondere plaats. Dat betekent echter niet dat elke meditatie over Jezus moet gaan. Het betekent wel dat de relatie van christenen met God gekleurd is door Christus en zijn weg. Na zijn verrijzenis heeft Hij ons zijn Geest geschonken, om onze harten te openen. Zijn aanwezigheid kunnen wij ervaren als genade, liefde die je zomaar ontvangt. Christus is ook het Woord van het begin waardoor alles in het leven is geroepen. Door te mediteren kun je jezelf ervaren in relatie met dit Woord.

Afbeelding Christus

Lees meer