Waarin katholieken geloven

Maria

Een kaarsje opsteken bij Maria is misschien wel het meest bekende ritueel van katholieken. Zelfs mensen die zich niet meer katholiek noemen, kunnen maar moeilijk afscheid nemen van dit kleine maar betekenisvolle ritueel. In dit venster lees je wie Maria eigenlijk is in het geloofsleven van katholieken en wie zij is volgens de katholieke kerk.

Maria als gelovige

Maria is bij uitstek het voorbeeld van geloven. Als de engel Gabriël haar vertelt dat ze de moeder van Gods Zoon zal worden en dat dit zal gebeuren door de heilige Geest (Luc. 1,26-38), begrijpt Maria niet wat er gaat gebeuren. Haar antwoord laat zien wat geloven werkelijk betekent: open staan voor het mysterie. Maria antwoordt: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Luc. 1,38). Zij geeft zich over, geheel vrijwillig aanvaardt ze dit wonder. En dat doet Maria ondanks haar twijfels, immers: ‘Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?’ (Luc. 1,34).

Maria in de Bijbel

Gezien de grote plaats die Maria inneemt in het katholieke geloof, verwacht je dat er veel over haar in de Bijbel te vinden is. Maar dat is niet het geval. De plaatsen waar we over Maria kunnen lezen, gaan wel over cruciale momenten in het leven van haar zoon Jezus. Zoals bij zijn geboorte en de aankondiging daarvan, zijn sterven aan het kruis en de neerdaling van de heilige Geest over de apostelen.

Maria in het geloofsleven van katholieken

Bij veel katholieke gelovigen neemt Maria een belangrijke plaats in. Vooral het menselijke aspect van Maria spreekt aan. Maria is een moeder, zoals zo velen. Een moeder die lijdt vanwege haar zoon. Gewone mensen kunnen zich met haar identificeren. God en Christus zijn zo hoog en verheven. Veel katholieken bidden tot Maria en gaan op bedevaart naar een plaats waar Maria verschenen is.

 

Lees meer