Katholieken en hun vieringen (feesten)

Kerstmis

Kerstmis, de viering van de geboorte van Jezus. Het Kind voor wie geen wiegje was, werd geboren in een stal. De os en de ezel verwarmden het kindje met hun adem. De drie koningen werden naar de stal geleid. Het was een bijzondere dag toen de vredesvorst geboren werd. Een vorst die geen koning wilde zijn.

Kerstmis

Op dit feest vieren wij de geboorte van Jezus, Gods Zoon die mens geworden is. Ondanks dat zijn exacte geboortedatum niet zeker is te bepalen, weten we wel dat Hij niet geboren is op 25 december van het jaar 0. Waarschijnlijker is het dat Hij geboren is een jaar of zeven eerder. Er is geen enkel Bijbels argument voor 25 december of voor een bepaald geboortejaar.

Gekerstend

Kerstmis is een gekerstend feest dat zijn oorsprong vindt in het Germaanse feest van de zonnewende, de joelfeesten. Dit feest werd toen gevierd om aan te geven dat de dagen weer gaan lengen. Het licht keert terug. Bestaande feesten zijn gekerstend door de vroegchristelijke kerk. Op deze manier werd het nieuwe geloof toegankelijk gemaakt voor een ieder. Zo is dit zonnewendefeest ons kerstfeest geworden. Ook nu vieren we de komst van het Licht: Jezus, Gods’ Zoon, die op aarde komt.

Hoogtijdagen

Zoals alle christelijke hoogtijdagen, vieren we Kerstmis op 2 dagen (25 en 26 december), terwijl de kerstavond op 24 december is. Vroeger kenden we naast de nachtmis op 24 december in elke parochie ook nog de dageraadsmis op 25 december. De dageraadsviering is een nachtmis vroeg in de ochtend, zo ontmoeten we het opkomende licht.
Op 2e kerstdag is in de kerk soms een zangviering of Kindje wiegen. De tweede kerstdag is ook gewijd aan Stephanus, de eerste martelaar. De liturgische kleur is dan ook rood.

Lees meer