Katholieken en de samenleving

Katholiek Onderwijs

In dit venster maak je kennis met katholiek onderwijs. Waar staat het voor? Wat is karakteristiek voor katholiek onderwijs? Waar komt het vandaan? Hoe verhoudt het zich tot de katholieke geloofsgemeenschap? En hoe treedt het de moderne, veelvormige samenleving tegemoet?

Kwaliteit

Katholiek onderwijs staat voor kwalitatief goed onderwijs. Iedere school die zich respecteert zal dit ook van zichzelf zeggen. En veelal terecht. Toch hebben we twee redenen om hiermee te beginnen. In de eerste plaats zijn katholieke scholen zoals andere scholen maatschappelijke instellingen waarvan de samenleving verwacht dat zij onderwijs bieden van een hoge kwaliteit; in de tweede plaats vullen katholieke scholen onderwijskwaliteit op een zodanige manier in dat het aan die scholen iets eigens geeft. Over dat eigene willen we het hebben.

Pedagogische opdracht

Als het goed is zal een katholieke school niet volstaan met leerlingen goed te leren rekenen, spellen, kortom wegwijs te maken in het beheersen van de wereld. Naast dit beheersen zullen katholieke scholen leerlingen ook uitdagen om de wereld te leren waarderen. Hiervoor heb je een kompas nodig, in dit geval een mensbeeld ofwel een visie over hoe mensen behoren te zijn.

Mensbeeld

Hoe komen katholieke scholen aan zo’n mensbeeld? Welnu, dat ontlenen zij aan het katholieke geloof, gebaseerd op Schrift, traditie en kerkelijk leergezag. Wat kunnen we van dat katholieke mensbeeld zeggen? Dat het twee in het oog springende karakteristieken heeft. Het is relationeel en richt zich op de hele mens. Dat betekent dat (jonge) mensen (1) sociale wezens zijn die in relatie staan tot zichzelf, anderen, de wereld en tot God en dat (2) hun gaven zo breed mogelijk tot ontplooiing mogen komen. God is daarbij een God die liefde is en de wereld heeft geschapen. Vanuit dit mensbeeld vormen katholieke scholen hun leerlingen tot ‘hele’ mensen.

Lees meer