Waarin katholieken geloven

Jezus Christus

Jezus Christus is het fundament en het middelpunt van ons katholiek geloof. Zinvol spreken over ‘katholiek geloven’ begint dan ook bij de persoon van Jezus. In zijn leven, lijden, sterven en verrijzenis komt de essentie van de christelijke boodschap naar voren.

Jezus van Nazareth

In de evangeliën uit het Nieuwe Testament lezen wij over Jezus van Nazareth. Zij verhalen over Jezus’ geboorte en in het bijzonder over zijn actieve optreden na zijn doop in de Jordaan. Jezus trekt met zijn apostelen rond in Judea, Samaria en Galilea. Middels ziekengenezingen, zaligsprekingen en het vertellen van gelijkenissen brengt hij vele mensen tot geloof.

Het koninkrijk Gods

Vol overgave verkondigt Jezus in de evangeliën het koninkrijk Gods. Wat dit koninkrijk is, laat Jezus zien in zijn handelen: hij laat blinden zien, maakt onreinen rein en wekt mensen op uit de dood. Daarnaast probeert hij omstanders in te laten zien wat goed en wat kwaad is door onderwijzingen. Zijn toespraak op een berg (de Bergrede) is hiervan het meest sprekende voorbeeld. Jezus en de boodschap over het koninkrijk zijn zo bezien dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zoon van God

Dat Jezus meer is dan een bijzonder mens wordt duidelijk uit wat gebeurt aan het einde van zijn leven. Jezus wordt veroordeeld door de plaatselijke autoriteiten en sterft aan een kruis op een heuvel, net buiten Jeruzalem. Met zijn dood eindigt het verhaal echter niet. Zijn verrijzenis uit de dood maakt duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus breekt door de dood heen naar hernieuwd leven. Zijn verrijzenis is de vervulling van zijn aardse beloften en laat zien dat hij waarlijk Gods zoon is. Het evangelie van Johannes laat ons daarnaast zien dat Jezus vóór zijn aards bestaan al (bij) God is (zie Joh 1,1-18). Paulus verwoordt het als volgt: ‘Hij bestond [al] in de gestalte van God’ (vgl. Fil 2,6-11).

Lees meer