Waarin katholieken geloven

Hemel

De hemel is meer nog dan een plaats een staat van (bewust)zijn. In de hemel ben je uit de normale tijdsbeleving en in de eeuwigheid gekomen. In de hemel is het leven niet meer eindig. Gods nabijheid en liefde zijn de alles overheersende ervaringen in de hemel. In ons spraakgebruik is de hemel ‘boven’ maar het is beter te spreken over een andere dimensie.

Hemel en hiernamaals

De hemel is onder christenen de meest populaire aanduiding van het hiernamaals. Onder dat begrip verstaan gelovigen nogal verschillende dingen. Voor sommigen is het een plaats voor anderen meer een bewustzijnstoestand. Volgens de katholieke kerk is het hiernamaals gescheiden in drie sferen: hemel, hel en vagevuur (‘de wachtkamer’ van de hemel).

Bijzonder oordeel en laatste oordeel

Bovendien stelt de katholieke leer dat er een ‘bijzonder’ en een ‘laatste oordeel’ is. Nadat iemand overlijdt wordt zijn of haar leven beoordeeld en gaat zijn/ haar ziel op grond daarvan naar hemel, hel of vagevuur. Daarnaast leert de kerk dat er op het einde der tijden een ‘laatste oordeel’ zal worden uitgesproken over alle mensen die ooit leefden. Na dit ‘laatste oordeel’ zullen hemel en aarde vergaan (Op. 22,1) en zal God zeggen: ‘Zie , Ik maak alles nieuw’ (Op. 21,5).

Verhouding hemel en laatste oordeel

Het is niet eenvoudig om de beelden van een directe opname in het hiernamaals en van het laatste oordeel te combineren. Hoewel het ‘laatste oordeel’ in het Nieuwe Testament een grote rol speelt, is door het uitblijven van die ‘oordeelsdag’ de aandacht gaandeweg naar het hiernamaals en het bijzonder oordeel verschoven. Van de drie sferen heeft onder katholieken de laatste vijftig jaar de hemel de meeste aandacht gekregen. Het geloof in de realiteit van hel en vagevuur is afgenomen. Meer dan protestanten stellen katholieken hun hoop op de hemel waar zij naast God, Jezus, Maria ook engelen, heiligen en hun overleden familieleden zullen ontmoeten.

Lees meer