Waarin katholieken geloven

Heilige Geest

Christenen geloven dat God zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en heilige Geest. Samen vormen zij een eenheid: de drie-eenheid. In dit venster staan we stil bij de heilige Geest. Misschien wel de moeilijkst voorstelbare en dynamische kant van God.

De heilige Geest als liefdesband

Het is niet gemakkelijk je een voorstelling te maken van de heilige Geest. Wellicht kunnen we het best iets zeggen over de Geest door te beginnen bij de liefde. In het Nieuwe Testament staat: ‘God is liefde’ (1 Joh 4,8). Deze liefde is op sprekende wijze in verband gebracht met de heilige Geest. Zo stelt Thomas van Aquino dat de heilige Geest de liefdesband vormt tussen God de Vader en God de Zoon. Het is de wederzijdse liefde die de goddelijke eenheid bekrachtigt.

De Geest maakt ons deelgenoot

Christenen geloven dat deze goddelijke liefde zich ook uitstrekt naar de mens. Paulus zegt treffend: ‘Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken’ (Rom 5,5). Zo bezien is de Geest dus niet iets afstandelijks. De heilige Geest is gelovigen juist nabij. Hij raakt ons en wekt geloof op. De heilige Geest opent mensen en maakt een leven in Christus mogelijk. Op deze manier kunnen wij zelf deelgenoot worden aan het goddelijk mysterie. Het is de heilige Geest die hiertoe voorbereidt en zorgt dat wij vrucht kunnen dragen.

Slechts indirect aanwezig

De heilige Geest openbaart de wil van de Vader.Ook leren wij door de Geest Christus kennen. Maar de Geest zelf horen wij dikwijls niet. Meestal treedt de heilige Geest indirect naar voren. Als onzichtbare scheppende kracht, inspirator, helper of trooster is hij aanwezig in tal van Bijbelverhalen. Dit maakt de Bijbel tot aangewezen plaats om te zien welk spreken en handelen door de Geest mogelijk wordt gemaakt.

Lees meer