Waarin katholieken geloven

God: Schepper en Vader

Christenen geloven dat God de Vader tegelijkertijd oorsprong en doel is van alle dingen. Hij is de Vader van onze werkelijkheid omdat de dingen bestaan door Zijn scheppend handelen. Alle leven komt zo voort uit de Vader en is tegelijkertijd op Hem gericht.

Een Vader in verbondenheid

Christenen geloven dat God één is. Een eenheid die bestaat uit God de Vader, God de Zoon en de heilige Geest. Dit klinkt wat verwarrend, want het gaat om drie Personen. Deze Personen zijn van elkaar te onderscheiden maar niet van elkaar te scheiden. Het Johannesevangelie zegt het zo: ‘Want Hij, die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest’ (Joh 3,34). Je kunt zeggen dat ze als eenheid een gemeenschap vormen. De christelijke God is zo bezien een relationele God: de Vader is innig verbonden met Zijn Zoon en met de heilige Geest.

God: aan alles voorafgaand

God staat aan het begin van alle dingen. Van Hem gaat alles uit. Zo bezien is Hij dus letterlijk degene die de werkelijkheid in wording brengt. Over wat Hij schept kun je lezen in het eerste boek in de Bijbel (Genesis). Daar lees je over de wording van het licht, het land de zee, de mens. Eigenlijk alles.

Mensen zijn gericht op God

In de Bijbel wordt meermaals over God gesproken als liefde: ‘God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem’ (1 Joh 4,16). De mens komt als schepsel voort uit deze liefde. Tegelijkertijd stemmen wij ons voordurend op de liefde af. In de liefde ligt namelijk ons geluk, volgens de beroemde theoloog Thomas van Aquino. Een gelukkig bestaan bouwen we samen met anderen op. Dit bestaan – zo geloven katholieken – vindt zijn uiteindelijke bestemming in God.

Lees meer