Katholieken en de samenleving

Eerbied voor het Leven

Eerbied voor het leven betekent meer dan alleen goed zijn voor de aarde en voor elkaar. Het vraagt een diepe verwondering en dankbaarheid voor alles wat wij gekregen hebben. In dit venster wordt een aantal belangrijke thema’s over dit onderwerp verder uitgelegd.

Heiligheid van de Schepping

In het eerste boek van de Bijbel staat beschreven hoe God de aarde heeft geschapen. In zes dagen schiep God de dag en de nacht, de hemel, het land en de zee, de planten en de bomen, de zon en de maan, de vissen en de vogels en alle andere dieren (Genesis 1:1-2:4a). Het verhaal is geen wetenschappelijk verslag, maar geeft wel waarde aan het bestaan van alles. In moderne bijbels staat dat God zag dat zijn schepping goed was, in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst roept Hij dit zelfs enthousiast uit!

Lees meer