Katholieken en de samenleving

Diaconie

In Jezus’ verkondiging staat het naderbij brengen van het Rijk van God centraal. Een concrete uitwerking van deze boodschap zijn Jezus’ diaconale werken: zieken genezen, eenzamen bezoeken en opkomen voor zwakken. Daarom is het onderwerp diaconie de moeite van het overwegen waard. Omdat ‘kerk zijn’ verder reikt dan het gebouw en de zondagmorgen. In dit venster gaan wij dieper in op de betekenis van diaconie, de werken van barmhartigheid.

Dienstbaarheid aan de mens

Diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonia’ dat ‘dienen’ betekent. Dienen en dienstbaarheid staan centraal in de boodschap van Jezus en de christelijke gemeenschap. Diaconie is gericht op het kleiner maken van sociaal-maatschappelijke nood van mensen. Een liefdadigheidsactie kunnen we diaconaal noemen wanneer zij komt vanuit een kerk of door het evangelie is geïnspireerd. Deze actie kan ten dienste staan van iedere mens die een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij kan zich richten op eigen parochianen, de Nederlandse samenleving of nood elders in de wereld. Op deze manier is de kerk present in de samenleving.

Dienstbaar aan God

De resultaten van een diaconale actie zijn niet altijd meetbaar. Bijvoorbeeld wanneer ze gericht is op het mee uithouden van een situatie wanneer het leed opheffen niet haalbaar is. Of wanneer zij zich richt op zingeving in plaats van praktische hulp. Toch kan deze ondersteuning voor iemand van wezenlijk belang zijn, juist omdat andere instanties hier geen taak in zien. Dit betekent ook dat de diaconie doorgaat waar de reguliere hulpverlening stopt wanneer er geen of te weinig resultaten worden geboekt.

Een risico van diaconaal werk is dat er gauw een scheefheid ontstaat in de verhouding tussen mensen; een gevende en een ontvangende partij. Daarom moet men zich richten op de wederkerigheid in de relatie waarbij iemand veel kan ontvangen en leren van degene waar hij of zij zich voor inzet. Daarnaast moet iedere diaconale actie ook worden gezien als dienst aan God.

Lees meer