Katholieken en hun bezinning

Cultuur en religie

In de kerkgebouwen van de rooms-katholieke kerk vind je veel kunst. De kerkgebouwen zelf zijn een belangrijke vorm van architectuur. Waarom is de kunstgeschiedenis van Europa eigenlijk zo verweven met de r.-k. kerk? En waarom spelen kunst en architectuur zo’n belangrijke rol in het katholieke geloof? Voor antwoorden op deze vragen lees je dit venster.

Geloof en kunst

Op vakantie lopen velen even een kerk binnen. Even kijken naar het gebouw, naar de vaak oude heiligenbeelden en schilderingen; even genieten van de stilte en de koelte, en soms ook een kaarsje opsteken. Een kerk nodigt uit om binnen te gaan. En het is nog gratis ook!

De rooms-katholieke kerk staat bekend om haar rijke geschiedenis en de kunstzinnige uitingen van haar geloof. Soms overdadig, soms ingetogen: in alle fasen van haar geschiedenis hebben gelovige kunstenaars iets van hun geloof willen uitdrukken. De kunstgeschiedenis van Europa heeft voor een belangrijk deel vorm gekregen in de kerkelijke kunst van de kerk.

Omstreden?

Toch is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat kunstuitingen zo’n belangrijke plaats hebben in de kerk. Want in de Bijbel staan de tien geboden van God. Eén daarvan luidt:

‘Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; (…)’ (Ex. 20,4-5).

Je voelt wel aan dat dit gebod vragen kan oproepen bij het gebruiken van kunst in de kerk.

Lees meer