Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Contemporaine ontwikkelingen

Dit venster staat stil bij recente ontwikkelingen zoals de ontzuiling en de ontkerkelijking. Ze laten zien dat de Kerk voor de opgave staat om het evangelie op een eigentijdse manier gestalte te geven. Naast hoopgevende ontwikkelingen, zoals de openheid voor andere religies en het besef van eigen fouten, zijn er problemen zoals het seksueel misbruik van minderjarigen binnen de kerk.

Ontzuiling

Na 1960 begint de ontzuiling in Nederland. De katholieke organisaties op het vlak van de gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, politiek, et cetera verdwijnen of hun invloed vervaagt. Daardoor werkt het geloof niet langer op een vanzelfsprekende, gemeenschappelijke en voorgegeven manier door in het maatschappelijke leven van katholieken. Er ontstaat een meer individueel gekozen, minder zichtbare en minder collectieve manier van gelovige doorwerking.


Ontkerkelijking

Ontkerkelijking is het proces van verminderde kerkbetrokkenheid. Er zijn minder mensen bij een kerk of godsdienstige groepering aangesloten. De cijfers spreken voor zich. In 1966 zegt 35 % van de Nederlandse bevolking dat ze aangesloten zijn bij de rooms-katholieke kerk en in 2006 geeft 16% dit aan. Dat percentage zal waarschijnlijk verder dalen, omdat het ledenbestand sterk is vergrijsd. Met de ontkerkelijking vervaagt de directe invloed van de kerk op de religiositeit van mensen. Er ontstaat een meer individuele manier van gelovig zijn met een flexibele binding aan de kerk.

De toekomst: kansen en problemen

In de huidige individualistische en multireligieuze cultuur spreekt het niet meer vanzelf dat de kerk invloed heeft op het leven van mensen en in de maatschappij. De kerk staat voor de uitdagende opgave om het evangelie zo ter sprake te brengen dat het als een boodschap van heil kan worden ervaren en aanvaard. Er zijn bemoedigende tekenen van hoop, zoals het Mea Culpa van paus Johannes Paulus II, en de openheid voor andere religies en de interreligieuze dialoog. Maar er zijn ook grote problemen en misstanden, zoals het misbruik van kinderen en jongeren.

 

Lees meer