Katholieken en hun bezinning

Bidden

Bidden is je richten tot God. Je kunt bidden door met God te praten in vastgestelde gebedsteksten of in je eigen woorden. Je kunt God in je gebed van alles vragen maar ook kan je gebed een dankgebed zijn. Bidden kan echter ook helemaal zonder woorden; dan heet het ‘stil gebed’, gebed van het hart.

Je richten tot God

Als bidden ‘je richten tot God’ is, kom je op de vraag wie God eigenlijk is. Volgens de christelijke kerken is God één goddelijke natuur die bestaat uit drie personen: de heilige Drie-eenheid. Christenen richten zich in hun gebed tot God de Vader, zijn Zoon Jezus en tot de heilige Geest. Voor katholieke christenen is het ook mogelijk de voorspraak van heiligen en vooral van Maria, de moeder van Jezus, in te roepen. Veel mensen van deze tijd ervaren God als een energie of als ‘iets’. De vraag is nu of ‘je richten tot het goddelijke’ ook bidden is. In de meer enge, christelijke definitie mag iets alleen bidden heten als de biddende zich richt tot de persoonlijke God; ruimere definities duiden elk bezig zijn met het goddelijke of de geestelijke wereld aan als bidden.

Vaste en persoonlijke gebeden

Een van de meest bekende vormen van gebed in de katholieke kerk is het bidden van ‘vaste gebeden’. De bekendste vaste gebeden zijn het Onze Vader en het Weesgegroet. De meeste gebeden in de rooms-katholieke liturgie zijn ook vastgesteld en worden formuliergebeden genoemd. Vaste gebeden – zoals de psalmen – kunnen ook zingend gebeden worden. Naast de vaste gebeden zijn er vele vormen van persoonlijk gebed. In een persoonlijk gebed formuleert de biddende zijn gebed in zelfgekozen woorden. In veel persoonlijke gebeden wordt aan God, Jezus, de Heilige Geest of Maria gevraagd om hulp, kracht, genezing of bescherming. Naast deze vragende (smeekgebeden) zijn er ook dankgebeden waarin de biddende dankt voor ontvangen gaven.

Lees meer