Fondsen

Het project “Vensters op katholiek geloven voor het onderwijs” en deze website in het bijzonder is mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de volgende fondsen:
PIN-fonds van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) te Den Bosch
Vereeniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser (VTW) te Amsterdam
Sint Laurensfonds te Rotterdam
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) te Woerden.
Katholieke Stichting ter Bevordering van het Welzijnswerk (KSBW) te Amsterdam.
Stichting ter bevordering van pastorale projecten te Deventer en andere anonieme gevers.